Dziś w biurze poselskim Cezarego Kucharskiego odbyło się spotkanie posłanki na Sejm Joanny Muchy z łukowskimi przedsiębiorcami ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

Podczas godzinnego spotkania przedsiębiorcy pytali Panią Poseł głównie o drogi, fundusze unijne i koszty pracy. Bez wątpienia jednym z poważniejszych problemów naszego miasta są trudności komunikacyjne. Wszystkie trasy wylotowe z Łukowa są zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich bądź Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ich stan jest często słaby a lokalne władze nie mają bezpośredniego wpływu na ich stan techniczny.

Sztandarowym przykładem jest tu droga krajowa 63 Łuków – Siedlce. Droga od granicy województw w stronę Łukowa jest w koszmarnym stanie. W druga stronę z kolei pięknie wyremontowana. Przedsiębiorcy pytali więc Pani Poseł o konkrety w sprawie jej remontu. Kiedy on nastąpi i czy na pewno. Łukowscy przedsiębiorcy argumentowali, że jest to niemal strategiczna dla nich trasa. Jednak nie tylko droga 63. Pytania padały o trasę 76 oraz 808.

Drogi nie jedyny temat spotkania z posłanką Joanna Muchą. Przedsiębiorcy rozmawiali o obciążeniach jakimi są obarczeni przy rozliczaniu podatku VAT bądź przy zatrudniani pracowników. Dyskutowany był również problem zbyt wyimaginowanych reguł udzielania dotacji z funduszy europejskich.

Poseł Joanna Mucha skrupulatnie wszystko zanotowała i zapewniła, że będzie występować z interpelacjami o wyjaśnienie wielu z tych problemów. Zaproponowała również Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej stałą współpracę. Będzie konsultować nowe pomysły ze Stowarzyszeniem oraz składać interpelacje w sprawach ważnych dla członków Stowarzyszenia.

Źródło: Lukow24.pl