http://www.ipla.tv/To-byl-dzien-otwarcie-uchodzcy-a-kampania-wyborcza/vod-6362018#/r-5