image

 

Podczas ostatniej Sesji Plenarnej CLRAE w Strasbourgu w dniach 20-22 października 2015 roku na szefa Polskiej Delegacji wybrano Pana Dariusz Wróbla – Burmistrza Opola Lubelskiego, delegata Unii Miasteczek Polskich do tego zgromadzenia.
Składam serdeczne gratulacje, to bardzo dobra wiadomosc dla Lubelskiego!

Poniżej zamieszczam informację dotycząca Kongresu:

CLRAE – Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Głównym zadaniem Kongresu jest promowanie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym i umacnianie kontaktów regionów z zagranicą. Każde państwo członkowskie Rady Europy posiada w Kongresie tylu delegatów oraz ich zastępców, ile ma ono w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Obecnie Kongres liczy 648 członków z 47 państw europejskich. Przedstawiciele danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych.

Polskę reprezentuje 12 przedstawicieli i 12 zastępców.
Izba Władz Lokalnych
Członkowie:
1. Bierdoń Robert – Prezydent Słupska
2. Czarnecki Walery – Starosta Lubański
3. Matyjaszczyk Krzysztof – Prezydent Częstochowy
4. Wróbel Dariusz – Burmistrz Opola Lubelskiego
5. Zdanowska Hanna – Prezydent Łodzi
6. –
Zastępcy:
1. Ferenc Tadeusz – Prezydent Rzeszowa
2. Lewandowska-Siwek Bogumiła – Wójt Baranowa
3. Masny-Askanas Ewa – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
4. Moskal-Słaniewska Beata – Prezydent Świdnicy
5. Trzebicka Zofia – Radna Rady Miejskiej w Warszawie
6. –

Izba Regionów
Członkowie:
1. Hordejuk Bernadeta – Radna Sejmiku Województwa Warmińskomazurskiego
2. Jankowiak Wojciech – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
3. Mazur Marek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
4. Orzelowska Janina Ewa – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
5. Polak Elżbieta – Marszałek Województwa Lubuskiego
6. Pruszkowski Andrzej – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
Zastępcy:
1. Czarski Michał – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
2. Grzelak Grzegorz – Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
3. Horodyska Anna Maria – Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
4. Krajczy Jan Norbert – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
5. Sapińska Daria – Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego