Drodzy Państwo,

Od 4 stycznia dzięki ustawie przygotowanej przez PO i PSL ruszamy z punktami nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Lubline będzie ich 14:

 1. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 16.00 – 20.00

 2. Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, ul. W. Jagiełły 11, s. 27, parter, godziny 16.00 – 20.00

 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, godziny 16.00 – 20.00

 4. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie im. S. Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, s.13, parter, godziny 16.00 – 20.00

 5. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116, s. 25, I piętro, godziny 16.00 – 20.00

 6. Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, s.70, parter, godziny 16.00 – 20.00

 7. Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie im. I. Paderewskiego, ul. J. Śliwińskiego 5, s. 119, I piętro, godziny 15.30 – 19.30

 8. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 8.00 – 12.00

 9. Zespół Szkół nr 7 w Lublinie, ul. Roztocze 14, s. 6, parter, godziny 16.00 – 20.00

 10. Gimnazjum nr 17 w Lublinie, ul. Maszynowa 2, s.205, II piętro, godziny 10.00 – 14.00

 11. Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, s. 4, parter, godziny 16.00 – 20.00

 12. Gimnazjum nr 9 w Lublinie, ul. Lipowa 25, s. 8, parter, godziny 16.00 – 20.00 (w miesiącach lipiec – sierpień godziny od 8.00 – 12.00)

 13. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, ul. Radości 13, sala konferencyjna, godziny 16.00 – 20.00

 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, s. E8, parter, godziny 16.00 – 20.00

 Uprawneni do pomocy będą (na etapie przedsądowym):

 • młodzież do 26. roku życia;

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; 

 • osoby, które ukończyły 65. lat;

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; 

 • kombatanci; 

 • weterani; 

 • zagrożeni lub poszkodowani

 • katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 • Rodzaj pomocy prawnej to: 

 • – poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

  • – wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

  • – pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

  • – sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

  • Zakres pomocy obejmuje zagadnienia: prawa pracy; przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; prawa cywilnego; spraw karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczeń społecznych; spraw rodzinnych; prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapisy na wizyty już od 30 grudnia 2015 r. (w godzinach popołudniowych) do konkretnego punktu i na konkretną godzinę w następujący sposób:

– za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta – zakładka https://rezerwacja.lublin.eu/

– telefonicznie lub osobście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin