Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 15 stycznia 2016 r. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie RP projekty ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest on odpowiedzią na projekt złożony przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę.

Oba wymienione wyżej projekty zakładają podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Propozycja Prezydenta Andrzeja Dudy nie przewiduje żadnego mechanizmu wyrównującego starty samorządów z tego tytułu. Nie realizuje też w pełni orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2015 r. (K 21/14) mówiącego o stałym mechanizmie waloryzacji kwoty wolnej od podatku. Przyjęcie ustawy w takim kształcie spowoduje praktyczne bankructwo setek gmin i powiatów, oraz dramatyczny spadek możliwości inwestycyjnych pozostałych jednostek. Straty samorządów spowodowane ewentualnym przyjęciem ustawy Prezydenta Andrzeja Dudy szacowane są ogółem na 8-9 mld zł rocznie. Konkretne jednostki stracą ok 20 % rocznych wpływów z PIT, które stanowią główne źródło finansowania zadań własnych. Szczegółowe wyliczenia strat konkretnych samorządów prezentuję w tabeli poniżej.

1

Projekty ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożone przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zapewnia zwiększenie udziałów samorządów w PIT. Planowane wyrównanie dla jednostek samorządów jest równe wysokości zmniejszenia dochodu w wyniku zmiany kwoty wolnej od podatku. Nasz projekt realizuje także wspomniane wcześniej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące corocznej waloryzacji kwoty wolnej od podatku o wskaźnik inflacji.
Projekt został w połowie grudnia ubiegłego roku przesłany do konsultacji korporacjom samorządowym reprezentowanym w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem ustawy, który można pobrać KLIKAJĄC TU.
Zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu oraz jego poparcia.