https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/AI_przerywanie-ci%C4%85%C5%BCy-a-prawa-czlowieka_web.pdf

Każdy z nas ma prawo do decydowania o swoim ciele, zdrowiu i prokreacji- bez przymusu, przemocy i dyskryminacji. Przeczytajcie proszę raport dotyczący przerywania ciąży, który został przygotowany przez Amnesty International.