Porozmawiajmy o Zdrowiu.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z posłanką Joanną Muchą w Lubartowie.
Tematem przewodnim spotkania Klubu Obywatelskiego w naszym mieście będą plany „sieciowania” szpitali oraz zmian dotyczących sposobów finansowania placówek zdrowia. Pani posłanka Joanna Mucha obroniła doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu problematyki ekonomii opieki zdrowotnej. W Sejmie VI kadencji była członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych. Była przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz członkiem podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego oraz podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Pełniła funkcję sekretarza Zespołu do spraw Konwencji Bioetycznej.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie.