Joanna Mucha

 

“Senior na wsi”

01-09-15, wtorek

Wczoraj, 31 sierpnia na Zamku w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja “Senior na wsi” zorganizowana przez posłankę Joannę Muchę oraz Elżbietę Seredyn – Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na wydarzenie zostały zaproszone sołtyski z województwa lubelskiego. Poruszone zostały niezwykle ciekawe i ważne kwestie dotyczące rozwoju wsi, polityki senioralnej oraz form wspierania aktywności wiejskiej i lokalnych społeczności.

Dziękujemy wszystkim Paniom za tak liczne przybycie!

Listy PO

04-08-15, wtorek

Lubelska Platforma podjęła w piątek 31.07 decyzje dotyczące list wyborczych. Posłanka Joanna Mucha otrzymała propozycję wystartowania z pierwszego miejsca w Lublinie! Na kolejnych miejscach znajdzie się Włodzimierz Karpiński, Magdalena Gąsior-Marek, Wojciech Wilk oraz Urszula Bancerz. W okręgu 7. na jedynce znajdzie się Mariusz Grad, a dalej: Stanisław Żmijan, Zofia Woźnica i Krzysztof Grabczuk.

25 lat Samorządności

27-05-15, środa

Szanowni Samorządowcy,

Mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego. 25 lat temu uczyliśmy się zarządzania najbliższą wspólnotą, budowaliśmy nowe struktury. Dziś, bogatsi o ćwierć wieku doświadczeń, wypełniacie Państwo przestrzeń tworzenia i stosowania prawa miejscowego, powołujecie jednostki pomocnicze swoich samorządów, zwiększając tym samym więź ze społecznością lokalną. Z tej okazji chciałabym Państwu podziękować za budowanie wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, za pracę na rzecz samorządności wszystkich szczebli i wzmacnianie polskiej demokracji. Chciałabym życzyć w Dniu Państwa Święta zaangażowania, aktywności i wytrwałości w służbie “pro publico bono” i realizacji wszystkich zamierzonych przedsięwzięć.  

Joanna Mucha

“Motywacja w sporcie”

26-05-15, wtorek

Posłanka Joanna Mucha objęła honorowym patronatem panel dyskusyjny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej “Motywacja w sporcie”. Wydarzenie odbędzie się w Rudniku (powiat krasnostawski) w czwartek 28 maja o godzinie 10:00 w Hali Sportowej przy budynku Gimnazjum. Po panelu dyskusyjnym odbędzie się losowanie biletów na mecz Ekstraklasy Górnik Łęczna – Ruch Chorzów.  Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych z okolic do wzięcia udziału w tym evencie!

Sport jest niezwykle ważną dziedziną w rozwoju młodzieży i pełni niezwykłą rolę w życiu społecznym. To właśnie sport pozwala młodym ludziom na integrację, uczy współzawodnictwa, odpowiedzialności, systematyczności, szacunku dla przeciwnika, kształtuje charakter, ukierunkowując go na przezwyciężanie trudności i osiąganie sukcesu. Uprawianie sportu pełni też funkcję rehabilitacyjno-zdrowotną, często resocjalizacyjną. Dlatego w naszych rękach jest jak najszersze motywowanie młodzieży do uprawiana sportu. Czy to przez organizowanie uczniowskich klubów sportowych, udostępnianie w możliwie najwyższym wymiarze obiektów, budowę tych obiektów, pokazywanie, że istnieją inne związane ze sportem formy spędzania wolnego czasu, czy to przez uświadamianie, jak dużą rolę może odgrywać uprawianie sportu w profilaktyce zdrowotnej, kształtowaniu postaw życiowych.

Wiec poparcia dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego

20-05-15, środa

17 maja 2015 roku w Lublinie odbył się wiec poparcia dla Bronisława Komorowskiego. Wzięli w nim udział parlamentarzyści, samorządowcy, prezydent miasta Lublin, a oprócz tego wielu sympatyków obecnego Prezydenta RP. Dziękujemy za przybycie! Liczymy na bardzo dużą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę 24 maja. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 07:00-21:00.

Wiec poparcia dla Bronisława Komorowskiego

15-05-15, piątek

Drodzy wyborcy!

Serdecznie zapraszamy na wiec poparcia dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który odbędzie się w Lublinie o godzinie 12:00, 17 maja (niedziela) przed Trybunałem Koronnym na Starym Mieście. Gorąco zachęcamy do udziału i liczymy na Państwa obecność.

Lasy Państwowe

13-05-15, środa

Sztab wyborczy Andrzeja Dudy insynuuje, jakoby Prezydent Bronisław Komorowski chciał prywatyzować Lasy Państwowe. Warto zatem przypomnieć kilka faktów.

Zarówno Premier Donald Tusk jak i Premier Ewa Kopacz wielokrotnie podkreślali, że Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane. Premier Ewa Kopacz podczas jubileuszu 135-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dniu 26 marca br. powiedziała: „Mój rząd, rząd PO i PSL nigdy nie planował i nie planuje prywatyzacji Lasów Państwowych. Jest dokładnie odwrotnie, wzmacniamy pozycję Lasów, my dbamy o polskie lasy i cieszymy się, że ich kondycja jest coraz lepszaCi, którzy są z Radomia wiedzą, co znaczy dla radomian honor. Ja dzisiaj daję Wam najświętsze słowo honoru: dopóki Platforma Obywatelska będzie miała cokolwiek do powiedzenia, rządząc w tym kraju, nigdy Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane”.

Dlatego grupa posłów PO-PSL zaproponowała w marcu 2014 roku projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP dotyczący Lasów Państwowych, który gwarantował szczególną ochronę lasów i miał na celu wzmocnienie ich pozycji. Według projektu:

 • -Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.

 • -Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

 • -Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.

Niestety Sejm – głosami Prawa i Sprawiedliwości – nie przyjął projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP dotyczących Lasów Państwowych. Za zmianami głosowało 291 posłów, przeciwko było 150, 2 wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość wynosiła 296 głosów.

Platforma Obywatelska liczyła, że zmiany poprą wszystkie kluby parlamentarne. Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiło się jednak temu, ponieważ PiS nie chodzi o Lasy Państwowe, a wyłącznie o grę polityczną.

3 maja 2015 roku

05-05-15, wtorek

3 maja Posłanka Joanna Mucha wzięła udział w wielu uroczystościach z okazji 224. Rocznicy uchwalenia Konstytucji.

O 9:00 rano miała przyjemność uczestniczyć w uroczystej Radzie Miasta w Trybunale Koronnym w Lublinie. W godzinach południowych złożyła wieniec pod Pomnikiem Konstytucji 3 maja.

O 15:00 odwiedziła mieszkańców Studniska, wsi położonej w gminie Józefów nad Wisłą na festynie zorganizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi Studnisko. Posłanka odczytała na nim list Prezydenta Bronisława Komorowskiego do obywateli. Poniżej treść:

Szanowni państwo,

Trzeci maja to święto wszystkich Polaków. To święto Rzeczypospolitej, która od stuleci ma swój udział w dziedzictwie europejskiej demokracji. Uchwalanie Konstytucji Trzeciego Maja było wyrazem gotowości narodu polskiego do wzięcia odpowiedzialności za proces modernizacji kraju. Był to akt odwagi i jedności. Dowód troski o zachowanie tożsamości narodowej, a jednocześnie świadectwo otwarcia na nowoczesność.

Działając razem, potrafimy wyprzedzić swoją epokę i wytyczać kierunki przemian. Tak było 3 maja 1791 roku, kiedy – mimo wewnętrznych sporów i zewnętrznych ataków – Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie konstytucję. Tak było również, kiedy w 1989 roku Polacy obalili komunizm, rozpoczynając proces demokratycznych przeobrażeń w Europie Środkowej i Wschodniej. W ślad za odzyskaną wtedy wolnością przyszła samorządność, która przyspieszyła rozwój i modernizację państwa.

Dzisiaj wolna i samorządna Polska świętuje 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Cieszę się, że obchody obejmują cały kraj, jednocząc lokalne społeczności. Ten dzień jest okazją do bycia razem i wspólnego przeżywania tych samych wzruszeń, które od wieków towarzyszą wszystkim identyfikującym się z biało-czerwoną flagą. Łączy nas poczucie narodowej wspólnoty i dążenie do czynienia Polski coraz lepszą i bardziej nowoczesną.

Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja przypomina nam również o tym, że reformy muszą wyprzedzać zagrożenia, a narodowy interes stać ponad wszelkimi podziałami. Że wspólnie powinniśmy podejmować stojące przed Polską wyzwania.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja łączę się ze wszystkimi Polakami w poczuciu dumy z Polski, z jej historycznych i współczesnych dokonań.

Bronisław Komorowski

Wizyta w Kraśniku

28-04-15, wtorek

W dniu dzisiejszym Joanna Mucha odwiedziła Kraśnik oddalony o niecałe 50 km od Lublina.

Po porannym spotkaniu ze Starostą Kraśnickim, panem Andrzejem Majem, pojechała z wizytą do 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, w której dała pouczającą lekcję promującą postawę obywatelską wśród młodych ludzi. Później, podobna lekcja została zorganizowana w Liceum nr 2 im. Mikołaja Reja. W tej szkole posłanka została oprowadzona przez pana Dyrektora Krzysztofa Starucha po nowoczesnej sali gimnastycznej, dla której w czasach sprawowania funkcji Ministry Sportu i Turystyki pomogła pozyskać 1 mln złotych dofinansowania. Cała inwestycja wyniosła łącznie 2,9 mln złotych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

27-04-15, poniedziałek

Posłanka Joanna Mucha wraz z Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowała dzisiaj konferencję pt. “Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ich Potencjał w Systemie Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością”. Głównym celem spotkania było sformułowanie konkretnych postulatów i przekazanie ich decydentom w rożnych instytucjach.

Zorganizowana w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym konferencja, trwała ponad 5 godzin, a uczestniczyło w niej ponad 300 osób.

Poniżej zamieszczone postulaty zostały przygotowane poprzez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Postulaty
w sprawie wprowadzenia zmian
dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej
W pierwszej kolejności postulujemy zmianę przepisów prawa na rzecz:
 1. Utworzenia na szczeblu centralnym Krajowej Rady Warsztatów Terapii Zajęciowej, umiejscowionej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w skład której weszliby przedstawiciele Wojewódzkich Forów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rada uczestniczyłaby w pracach i opiniowałaby projekty zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością powiązanego z działalnością WTZ.
 2. Przeciwdziałania stagnacji w zakresie finansowania WTZ poprzez wzrost wskaźnika dofinansowania pobytu jednego uczestnika w WTZ o 200,00 zł miesięcznie od lipca 2015 roku oraz wprowadzenie zapisów, dotyczących obowiązkowej waloryzacji wskaźnika każdego roku (na zasadach waloryzacji emerytur).
 3. Określenie statusu zawodowego kadry WTZ, w tym, przede wszystkim statusu instruktora terapii zajęciowej.
 4. Zniesienie limitu środków finansowych, pozyskanych ze sprzedaży produktów i usług przez WTZ oraz wprowadzenie zapisów rozszerzających możliwości przeznaczenia tych środków: nie tylko na cele związane z integracją uczestników ale również na cele istotne dla danego warsztatu np. wkład własny w projektach na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 5. Utworzenie odrębnego funduszu, z którego WTZ-y miałyby możliwość pozyskiwać środki na remonty i wydatki inwestycyjne, w tym doposażenie.
W dalszej kolejności, proponujemy uruchomienie procedur, związanych z wprowadzeniem zmian w systemie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością, odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do działalności WTZ, w porozumieniu i przy udziale Krajowej Rady Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 1. Uregulowanie pozycji i miejsca Warsztatów Terapii Zajęciowej w systemie wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością oraz jasne i czytelne zdefiniowanie celów i zadań WTZ.
 2. Określenie czytelnych i jednolitych standardów i wymagań dla WTZ, w tym ujednolicenie dokumentacji, sprawozdawczości i ograniczenie jej do niezbędnej, przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania.
 3. Wprowadzenie nowych rozwiązań i narzędzi systemowych związanych z prowadzoną przez WTZ rehabilitacją społeczną i zawodową oraz zapewnienie środków finansowych na ich realizację, w tym;
  1. dostęp do trenera pracy;
  2. zatrudnienie wspomagane i inne formy pośredniego zatrudnienia;
  3. kierowanie, w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy i innymi agencjami zatrudnienia, uczestników WTZ na staże i praktyki w ramach uczestnictwa w zajęciach WTZ;
  4. wprowadzenie okresu przejściowego dla uczestników podejmujących zatrudnienie, który dawałby możliwość powrotu do WTZ w razie niepowodzenia w pracy.
 4. Zweryfikowanie systemu orzecznictwa, który powinien być spójny z celami i zadaniami stawianymi przed WTZ, w tym precyzyjne określenie kryteriów kwalifikujących do tej formy wsparcia.
 5. Wprowadzenie możliwości nadawania WTZ statusu jednostki posiadającej osobowość prawną.
 6. Prowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej na rzecz wykorzystywania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych, skierowanej między innymi do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także jednostek sprawujących kontrolę merytoryczną i finansową nad procedurami zamówień publicznych.