Joanna Mucha

 

“Uśmiechy” Dzieci dla Dzieci

24-04-15, piątek

Grudniowa akcja „Uśmiechy” Dzieci dla Dzieci, którą posłanka Joanna Mucha objęła swoim patronatem, została wczoraj nagrodzona dwoma złotymi medalami Złotych Wilków. Pierwsze odznaczenie zostało przyznane za najlepszy projekt charytatywny, a drugie za najlepszą zbiórkę charytatywną. Nagrody zostały wręczone przez Minister Edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską.

„Uśmiechy” Dzieci dla Dzieci to projekt lubelskich licealistów. Organizatorzy wymyślili, że każdy kto wpłaci jakiś datek otrzyma swoje zdjęcie zrobione polaroidem. Oczywiście uśmiechnięte! Liczyła się każda, nawet najdrobniejsza kwota. Łączna suma pieniędzy, którą udało się uzbierać to 2 500 złotych. Wszystko zostało przekazane na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ust. o leczeniu niepłodności

24-04-15, piątek

Posłanka Joanna Mucha została członkinią Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Celem projektu jest wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa określa:

1) zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych w odniesieniu do ich zastosowania w biologii i medycynie w związku z leczeniem niepłodności;

2) sposoby leczenia niepłodności, w tym stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji;

3) zadania władz publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia rozrodczego;

4) warunki dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji;

5) zasady funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków.

Poniżej link do druku sejmowego, który zawiera projekt ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1A86D4AD4E83BE46C1257E0C0040423A/%24File/3245.pdf

Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biura poselskiego Joanny Muchy: biuro@joannamucha.pl

Oświadczenie Joanny Muchy

20-04-15, poniedziałek

W związku z moją nieobecnością na konferencji prasowej Pana Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata, Pana Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz Pani Posłanki Magdaleny Gąsior-Marek w dniu dzisiejszym czuję się zobowiązana uzupełnić podawane informacje o kilka dodatkowych.

Zadanie budowy basenu olimpijskiego w Lublinie zostało wprowadzone do planu wieloletniego w 2010 roku za ministra Adama Giersza. Do planu rocznego zadanie zostało wprowadzone w 2011 roku, minister Giersz podpisał umowę na dofinansowanie (przyznano 30 milionów złotych).

W 2012 roku przyznane zostało dodatkowe dofinansowanie (15 mln zł). Była to moja decyzja jako urzędującego Ministra Sportu i Turystyki.

W załączeniu przesyłam kopię Protokołu z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu z dn. 14 czerwca 2012 i 17 lipca 2012 roku, oraz kopię zatwierdzonego przeze mnie Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu na rok 2012 (nasza inwestycja znajduje się pod numerem 25).

Jednocześnie chciałabym wyrazić ubolewanie z powodu – w moim przekonaniu – intencjonalnego pomijania mojego wkładu w realizację tej inwestycji, o czym świadczy brak zaproszenia do wzięcia udziału w konferencji prasowej. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że mimo różnego rodzaju nieporozumień, członkowie Platformy Obywatelskiej realizują wspólnie priorytetowe dla Lublina zadania.

Joanna Mucha

Po konferencji “Studia i co dalej” – garść informacji

16-04-15, czwartek

W tym roku rozpoczyna się nowa perspektywa unijna. W ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Rozwój Przedsiębiorczości zawarty jest między innymi w osi 3 – Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Priorytet ten zakłada wsparcie dla nowych i obecnych przedsiębiorstw poprzez pożyczki i bezzwrotne dotacje. Szczegółowe zasady konkursów w tej osi zostaną opisane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Prace nad zakończeniem dokumentu trwają, a pierwsze konkursy powinny ruszyć w III kwartale tego roku. Na działania w ramach osi 3 przeznaczonych jest prawie 300mln euro.

Młodzi przedsiębiorcy przez pierwsze 2 lata swojej działalności płacą mniejszy ZUS. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek społecznych jest znacznie niższa. Wynosi ona 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 525zł.

Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy. Kwota dofinansowania w ramach omawianej formy wsparcia wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia czyli około 23 tys.zł (więcej informacji na stronach internetowych właściwych dla miejsca zamieszkania np. dla mieszkańców Lublina- Miejski Urząd Pracy w Lublinie -http://www.mup.lublin.pl/)

Nową grupą wśród młodzieży polskiej, europejskiej jest tzw. Młodzież NEET – not In employment, education and training, czyli osoby młode, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. W grupie wiekowej 15-25 w Polsce do grupy tej należy 12,5% osób. Stopa bezrobocia w omawianej grupie wiekowej w Polsce jest na poziomie 27% (23,4% w UE). Wśród przyczyn wysokiego bezrobocia wśród osób młodych Michał Boni, autor opracowania Młodzi 2011, wskazuje brak doświadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy. Do tej grupy w ramach UE skierowano oddzielny projekt – Gwarancje dla młodzieży. Projekt ten jest częścią pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską. Gwarancje skierowane są do osób, które przerwały naukę i są bezrobotne. W ramach omawianego projektu młodzież będzie mogła ukończyć szkolenie ustawiczne, odbyć szkolenia, uzyskać doświadczenie zawodowe. Operatorem Programu są Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz urzędy pracy. (http://www.ohp.pl/index.php?id=19577 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6742,gwarancje-dla-mlodziezy-pomoc-dla-mlodych-szukajacych-pracy.html)

Wsparcie w starcie – rządowy program pożyczkowy dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Inicjatorem programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a operatorem programu Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest on również realizowany w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od zakończenia edukacji mogą ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości do 20- krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli około 78 853,40 zł na okres spłaty do 7 lat. Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, która pośredniczy w omawianym projekcie. (http://wsparciewstarcie.bgk.pl/  http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/2-uncategorised/2054-fundusz-pozyczkowy)

Kolejną formą funkcjonowania młodych przedsiębiorców są coraz popularniejsze w naszym województwie start-upy. Start-up to przejściowa forma przedsiębiorstwa, które poszukuje swojego modelu biznesowego. Powstają w dowolnej branży, ale najczęściej kojarzone są z nowymi technologiami. Lubelski Park Naukowo Technologiczny oraz inkubatory przedsiębiorczości prowadzą aktywne formy wsparcia start-upów. Jednym z trwających obecnie konkursów organizowanych przez Lubelski Park Naukowo Technologiczny jest organizowany wspólnie z miastem Lublin konkurs LBN#BiznesStart (http://lpnt.pl/projekty/lbnbiznesstart2/). Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o pomysły biznesowe o najwyższym potencjale rynkowym oraz Startup Roadshow, w którym najlepsze pomysły na biznes uzyskują wejście kapitałowe ze strony LPNT na poziomie 100 tys.zł w zamian za 10% udziałów. (http://startuproadshow.pl/lublin/)

Dyżur poselski

11-04-15, sobota

Życzenia Świąteczne

03-04-15, piątek

Notatki z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. SKOKów

27-03-15, piątek

Zapraszam do przeczytania materiału z ostatniego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. SKOKów, który umieściłam na swoim blogu, poniżej link:

http://joannamucha.blox.pl/2015/03/Notatki-z-posiedzenia-Komisji-Nadzwyczajnej-ds.html

Debata w III LO im. Unii Lubelskiej

24-03-15, wtorek

23 marca 2015 roku  Joanna Mucha gościła w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Posłanka wzięła udział w debacie wraz z posłem Prawa i Sprawiedliwości – Lechem Sprawką. Głównym tematem rozmowy była Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Kampania wyborcza

19-03-15, czwartek

Na Lubelszczyźnie zakończono już zbieranie podpisów na liście poparcia Bronisława Komorowskiego. W dniu 8 marca miała miejsce inauguracja kampanii prezydenckiej, a na ulice województwa wyjechał Bronkobus. Posłanka Joanna Mucha była koordynatorem wyjazdu w dniach 10 i 11 marca. Udało się odwiedzić takie miasta jak: Łęczna, Lubartów, Milejów, Puchaczów, Kock, Dęblin, Ryki i Łuków. Cała wyprawa okazała się wielkim sukcesem. Została zebrana bardzo duża liczba podpisów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do biura poselskiego Joanny Muchy, ul. Królewska 2, Lublin, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10-14 w celu wypełnienia Deklaracji Poparcia i dołączenia do Obywatelskiego Komitetu Poparcia Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.