Joanna Mucha

 

300 dni po II expose: co zrobiliśmy w tym czasie?

08-08-13, czwartek

Pomyślne negocjacje budżetowe w Brukseli, gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, urlopy macierzyńskie, tańsze przedszkola, elastyczny czas pracy – to tylko niektóre ze zrealizowanych obietnic zawartych w II expose. Zobacz na jakim etapie prac są poszczególne sprawy.

Przełamały stereotypy i odniosły sukces!

09-07-13, wtorek

- Wcześniej żadnej kobiecej reprezentacji nie udało się awansować do najlepszej czwórki Europy. Osobiście wierzę, że te sukcesy będą jeszcze większe – powiedziała na spotkaniu z piłkarskimi Mistrzyniami Europy do lat 17 Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki. – Nasze młode panie udowodniły, że w grach zespołowych sprawdzają się równie dobrze, jak mężczyźni. Jako jedne z pierwszych przełamały stereotypy i odniosły sukces – dodała Minister Mucha.

- Od zawsze deklarowałam, że jestem wierną fanką naszych piłkarek, również wówczas, gdy gościły u mnie Mistrzynie Polski z Unii Racibórz. Już wówczas nasze młode piłkarki potwierdzały, że mają bardzo ambitne cele i dziś możemy się przekonać, że te cele konsekwentnie realizują także w barwach reprezentacji Polski –  podsumowała Joanna Mucha.

Na spotkaniu z piłkarskimi mistrzyniami obecna była także Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która  pogratulowała  sukcesu młodym zawodniczkom. – W czasach, kiedy my z panią minister byłyśmy dziećmi nie było szans na profesjonalną żeńską odmianę piłki nożnej. Dlatego dziś jestem bardzo wzruszona, że mogę Wam podziękować za takie wspaniałe emocje podczas tych mistrzostw. Jestem przekonana, że to początek Waszej pięknej drogi, mocno trzymam za Was kciuki.

Zadowolenia z występu dziewczyn nie ukrywał również Zbigniew Boniek, Prezes PZPN. Obiecał, że od przyszłego roku zaczną powstawać szkoły dla bramkarzy i bramkarek, które zaczną szkolić przyszłą kadrę najlepszych goalkeeperów. Podsumowując dzisiejsze spotkanie prezes Boniek podkreślił -  Jestem dobrej myśli i czekam na Mistrzostwa Europy Kobiet w Polsce, które mamy już za cztery lata. Myślę, że będziemy wtedy mogli pogratulować naszym dziewczynom kolejnych sukcesów.

- Dotarło do nas, że wywalczyłyśmy mistrzostwo Europy dopiero, kiedy wróciłyśmy do Polski. Ale jechałyśmy w bojowych nastrojach i wierzyłyśmy we własne siły. Stanowimy zgraną drużynę i to sprawiło, że udało się osiągnąć taki sukces – powiedziała na koniec spotkania Katarzyna Gozdek.

Źródło: msport.gov.pl

V Kongres Kobiet

17-06-13, poniedziałek

Więcej pieniędzy na przedszkola

30-04-13, wtorek

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych 130 mln euro na przedszkola oraz aktywizację zawodową osób młodych i starszych. Rada Ministrów dokonała też aktualizacji Programu Konwergencji

Dodatkowe środki na przedszkola i aktywizację zawodową będą pochodzić z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak poinformowała minister Elżbieta Bieńkowska, dodatkowe środki zostaną rozdzielone w następujący sposób:

- 50 mln euro zostanie przeznaczone na przedszkola, tzn. na zakładanie nowych placówek, tworzenie przedszkoli w szkołach, wyposażenie oddziałów przedszkolnych;

- 50 mln euro zasili programy aktywizacji zawodowej (chodzi tu głownie o samozatrudnienie) osób do 30 i po 50 roku życia;

- 18 mln euro rząd przeznaczy na wspieranie młodych osób niepełnosprawnych;

- 7 mln euro pójdzie na wsparcie osób tracących pracę z przyczyn zakładu pracy.

Minister Bieńkowska zaznaczyła, że te wszystkie pieniądze otrzymają samorządy województw, bo to one rozdysponowują fundusze w ramach PO KL, ale oczywiście końcowym beneficjentem będą gminy oraz ich mieszkańcy.

Jak podkreślił premier Donald Tusk, te pieniądze to dodatkowe kwoty, które rząd przeznacza na doposażenie „szeroko pojętego programu przedszkolnego”. Są one uzupełnieniem do środków, o których rząd mówił już wcześniej (500 mln zł na upowszechnianie i poprawę opieki przedszkolnej w 2013 r.). – „Rzecz jasna na tym nie poprzestaniemy, aczkolwiek jest to bardzo dobry przykład na to, jak można sensownie wydawać środki z Programu Kapitał Ludzki” – podkreślił szef rządu.

Źródło: platforma.org

Rząd przyjął projekt o rocznym urlopie dla rodziców

29-04-13, poniedziałek

Rada Ministrów zaakceptowała bardzo korzystne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Ma być roczny płatny urlop na dziecko. Będzie on dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r.

Wsparcie dla rodzin premier zapowiedział w tzw. drugim exposé. Polityka prorodzinna to jeden z priorytetów rządu na drugą kadencję.

Od 17 czerwca 2013 r. urlop po urodzeniu dziecka ma być wydłużony z 6 miesięcy do roku. Stanie się to możliwe dzięki wydłużeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzeniu nowego urlopu rodzicielskiego. Obydwa urlopy rodzice będą mogli dzielić między siebie. Możliwe też będzie łączenie pracy na część etatu (nie więcej niż pół) z korzystaniem z tych urlopów. Zmiany dotyczą także wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów i sposobu wnioskowania o nie.

Nowe przepisy umożliwią elastyczne korzystanie z urlopów przez rodziców dziecka. Matka i ojciec, po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej i zawodowej, będą mogli zdecydować, które z nich zaopiekuje się dzieckiem i przez jaki czas. Będą też sprzyjać częstszemu wykorzystywaniu urlopów przez ojca, co przyczyni się do postrzegania matki i ojca jako równorzędnych, wartościowych pracowników. Zapewnią rodzicom nie tylko niezbędną opiekę nad niemowlakiem, ale także jej łączenie z pracą.

Źródło: premier.gov.pl

Rok Rodziny: regulacje in vitro gotowe, ustawa przedszkolna w piątek

23-04-13, wtorek

- Gotowe są regulacje dotyczące rządowego programu dotyczącego procedur in vitro, który ma ruszyć w lipcu – poinformował premier Donald Tusk. W piątek poznamy też nowy projekt ustawy o dofinansowaniu przedszkoli.

Gotowe regulacje w sprawie rządowego programu in vitro to zdaniem premiera „najlepsza odpowiedź na emocje, sensacje i wypowiedzi niektórych w sprawie in vitro w Polsce”.

Mówiąc o regulacjach dotyczących przedszkoli, premier zaznaczył, że możliwe w najbliższych dniach zostaną zakończone prace nad ustawą. – Moją intencją było i jest aby rodzice nie płacili zbyt dużo za przedszkola – powiedział premier Tusk o projekcie ustawy przedszkolnej. Podkreślił, że nowy projekt będzie ambitniejszy i rozstrzygający definitywnie taniego i powszechnego dostępu do przedszkola.

Premier wyjaśnił, że projekt wprowadzający tylko 6. i 7. godzinę za złotówkę nie został przez niego zaakceptowany ze względu na obawy nieprzełożenia się realnego spadku opłat na rodziców. Dodał, że zwrócił się do minister Krystyny Szumilas i wicepremiera Jacka Rostowskiego, żeby zastanowili się nad propozycją, która pogodzi trzy kwestie:

- wprowadzenie zarówno 6, 7, jak i 8 oraz 9 godziny za złotówka,
- wprowadzenie regulacji od 2013,
- pogodzenie tych elementów z upowszechnieniem dostępu do przedszkoli również od 2013.

Źródło: premier.gov.pl

Konwencja ws. przemocy wobec kobiet podpisana

18-12-12, wtorek

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podpisała w imieniu Polski konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.

- Teraz będziemy się przygotowywać do ratyfikacji. Realnie oceniam ten czas na dwa lata. Potrzeba wielu dyskusji w gronie ekspertów – temu poświęcimy rok 2013 i część 2014, a w 2014 podejmiemy prace legislacyjne, jednak ten etap potrwa kolejne kilka miesięcy – powiedziała pełnomocniczka.

Jak zaznaczyła, najważniejsza rozbieżność pomiędzy polskim prawem a Konwencją zostanie wkrótce zlikwidowana – chodzi o tryb ścigania gwałtu, który w Polsce ścigany jest na wniosek ofiary, a w myśl Konwencji powinien być przestępstwem ściganym z urzędu. Prace nad odpowiednimi zmianami toczą się już w Sejmie.

Na początku grudnia rząd jednomyślnie wyraził zgodę na podpisanie Konwencji. Zdecydował też o złożeniu oświadczenia, że będzie stosować ją zgodnie z zasadami polskiej Konstytucji.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Nakłada na państwa strony m.in. takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci; prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Źródło: premier.gov.pl

Jest zgoda rządu na podpisanie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

04-12-12, wtorek

Celem konwencji jest m.in. zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet, wspieranie równości kobiet i mężczyzn oraz ochrona ofiar przemocy i skuteczne ściganie i karanie jej sprawców.

Konwencja definiuje przemoc wobec kobiet jako naruszenie praw człowieka i formę dyskryminacji kobiet. Są to wszelkie akty przemocy, w tym również groźby takich aktów, ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody.

Postanowienia Konwencji, promując walkę z przemocą wobec kobiet, propagują idee równych szans kobiet i mężczyzn. Na funkcjonujące współcześnie wzorce zachowań kobiet i mężczyzn mają często wpływ uprzedzenia i stereotypy związane z płcią oraz zwyczaje oparte na uznawaniu niższej roli kobiet. Konwencja zobowiązuje do podejmowania działań służących wykorzenieniu tego typu uprzedzeń, zwyczajów oraz praktyk.

Respektowanie zapisów Konwencji wzmocni funkcjonującą politykę krajową dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej podpisanie będzie ponadto wyrazem solidarności z innymi państwami, dla których zwalczanie przemocy jest priorytetowym działaniem w zakresie ochrony praw człowieka.

Wyrażając zgodę na podpisanie konwencji, Rada Ministrów oświadczyła, że jej postanowienia będą stosowane zgodnie z zasadami i przepisami Konstytucji RP.Do 14 listopada 2012 r. konwencję podpisało 25 z 47 państw Rady Europy (w tym 14 państw członkowskich UE). Konwencję podpisały: Albania, Austria, Czarnogóra, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy. Spośród tych państw jedno ją ratyfikowało – Turcja.

Źródło: premier.gov.pl

Radio Lublin: Kobiety Lubelszczyzny zjechały na kongres

19-11-12, poniedziałek

Były panie z Chełma, Zamościa, Biłgoraja, Łukowa… Wczoraj w Lublinie odbył się 3-ci Kongres Kobiet Lubelszczyzny. Wśród gości były też minister sportu Joanna Mucha i pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

- W sumie w kongresie wzięło udział około 600 pań, które aktywnie działają w swoich środowiskach.

- Za działalność w sferze publicznej uhonorowana została Lilla Stefanek, drugą kadencję pełniącą funkcję burmistrza Poniatowej.

W kategorii nauka tytuł ‘Kobiety Lubelszczyzny’ otrzymała prof. dr nauk medycznych Anna Kwaśniewska, kierownik kliniki położnictwa i patologii ciąży w szpitalu przy Sztaszica w Lublinie, w kategorii biznes: Agnieszka Mazurkiewicz, dyrektor Grand Hotelu Lublinianka, w kategorii aktywność społeczna – Maria Drygała, od lat związana z Hospicjum Dobrego Samarytanina.W tym roku po raz pierwszy przyznano też wyróżnienie w kategorii ‘równość i różnorodność’ – otrzymał je ks. Dariusz Chwastek, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej.

- W kongresie brały udział panie reprezentujące różne środowiska: naukę, biznes, działalność społeczną czy politykę – mówi Justyna Syroka, szefowa komitetu organizacyjnego.

Dlatego w ramach Kongresu Kobiet Lubelszczyzny odbyły się dyskusje panelowe dotyczące wymiany międzypokoleniowej, równości, biznesu prowadzonego przez kobiety czy wyzwań w różnych sferach życia publicznego. Prócz dyskusji przewidziano dodatkowe atrakcje jak… trzypokoleniowy pokaz mody. W roli modelek wystapiły m. in. bizneswoman Beata Gorajek, aktorka Alicja Jachiewicz, dziennikarka telewizyjna Małgorzata Sienicka czy dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina, Ewa Dumkiewicz-Sprawka z córką Hanią.

Pokaz mody przygotowała stylistka Renata Chmielewska. W programie nie zabrakło też warsztatów nordic walking, pokazów filmów i występu mistrza freestyle’u – Tomasza Dymka, czyli rapera Dolara.

Źródło: Radio Lublin