Joanna Mucha

 

Umowa na ekspresówkę S19 – pierwsza droga z dotacją z nowego budżetu Unii Europejskiej

11-04-14, piątek

W środę GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą odcinka Rzeszów Południe – Świlcza. To pierwsza inwestycja drogowa, jaka będzie dotowana z budżetu UE na lata 2014-2020.

Wykonawca ma ukończyć do września 2017 r. prace na ponad 6-kilometrowym odcinku trasy ekspresowej. Warta ponad 340 mln zł inwestycja połączy węzeł Rzeszów Południe z węzłem Świlcza. Nowy odcinek ograniczy przejazdy samochodów ciężarowych przez Rzeszów.

Docelowo droga S19 o długości 570 km ma łączyć Barwinek na granicy ze Słowacją z Białymstokiem. Pod koniec 2013 roku oddano do użytku jej kolejny, liczący 4,4 km odcinek prowadzący do węzła Świlcza.

Źródło: platforma.org

Gazeta Wyborcza Lublin: Powstanie S19 Lublin-Rzeszów i S17 Kurów-Warszawa

05-03-14, środa

Rząd przyjął listę dróg do budowy na najbliższe lata. Otrzymamy S19 do Rzeszowa i S17 do samej Warszawy.

Stało się. We wtorek rząd przyjął listę planowanych dróg do 2020 roku i tzw. załącznik numer 5 do tego dokumentu. Właśnie w tym załączniku są dwie lubelskie inwestycje.

To S17 od Kurowa z obwodnicą Kołbieli do przemieść Warszawy. Trasa ma mieć ponad 112 km, a jej budowa pochłonie 4,9 mld złotych.

Drugą pozycją jest S19. Do niedawna była pewna tylko budowa zachodniej obwodnicy Lublina, ale na listę dopisano całą ekspresówkę Lublin – Rzeszów. 160-kilometrowa trasa będzie kosztować 6,8 mld złotych.

S17 możemy już pojechać w 2018 roku, a dwa lata później S19.

Cały tekst: www.lublin.gazeta.pl

Polska w Budowie: podsumowanie 2013 roku

08-01-14, środa

Niemal codziennie oddawany do użytku jest nowy odcinek drogi, dworzec czy żłobek, a dzięki tym inwestycjom powstają setki tysięcy nowych miejsc pracy. Zobacz jak Polska zmieniła się dzięki inwestycjom w 2013 r.


Co doszło do mapy inwestycji w 2013 roku?
Zyskaliśmy nowych i zmodernizowanych:
- ponad 300 km autostrad i dróg ekspresowych,
- 1500  km torów i 130 wiaduktów,
- 12  dworców kolejowych,
- ponad 250 żłobków,
- 110 laboratoriów dla polskich studentów i naukowców,
- ponad 400 obiektów kulturalnych (np. muzeów),
- ponad 13 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego,
- 35 oczyszczalni ścieków,
- 22 komisariaty policji i
- 18 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

Sto miliardów złotych na infrastrukturę

29-08-13, czwartek

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach programu do dyspozycji będzie 100 mld złotych z funduszy europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zbiera propozycje, jak tę rekordową sumę najlepiej wydać.

Program Infrastruktura i Środowisko to kontynuacja identycznego programu na lat 2007-2013. Pojawia się jednak sporo różnic: w jego nowej wersji nie będą finansowane inwestycje w obszarze szkolnictwa wyższego – będą bowiem przeniesione do odrębnego Programu Inteligentny Rozwój, także korzystającego z funduszy unijnych.

Największą część POIŚ pozostaną inwestycje transportowe, choć nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób pula pieniędzy zostanie podzielona między poszczególne gałęzie transportu. Jak poinformował 28 sierpnia wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, Polska będzie zabiegać, aby więcej pieniędzy trafiło na drogi niż na kolej. Rząd chce m.in., żeby to właśnie pieniądze w ramach POIŚ pozwoliły na dokończenie budowy sieci dróg ekspresowych, łączących wszystkie polskie miasta wojewódzkie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje, że inwestycje finansowane z nowego program ruszą  jak najszybciej, to znaczy zaraz po ich formalnym zaakceptowaniu przez rząd na początku 2014 r. roku.

Konsultacje społeczne nowego POIŚ trwają do 25 września. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://konsultacje.pois.gov.pl/ 

Źródło: PAP, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.platforma.org

Fundusze unijne na drogi odblokowane

28-03-13, czwartek

Komisja Europejska przyjęła wyjaśnienia polskiego rządu i odblokowała 3,5 mld zł zamrożonych w grudniu.

Pod koniec 2012 roku Bruksela wstrzymała pieniądze na polskie projekty drogowe w związku z domniemaną zmową cenową przy trzech przetargach. Po wyjaśnieniach resortów transportu oraz rozwoju regionalnego płatności te zostały jednak odblokowane.

Fundusze zamrożono właśnie na czas złożenia wyjaśnień. To standardowa procedura, zastosowana już w ponad 190 sprawach w całej Unii Europejskiej.

Premier Donald Tusk już dwa tygodnie temu przekonywał, że jest spokojny o pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. – Nie niecierpliwię się. Ma to znaczenie reputacyjne. Oczywiście gdyby to miało trwać lata, to byłby kłopot, ale czy to będzie w tym, czy w przyszłym tygodniu, to nie ma znaczenia – mówił szef rządu.

Komisja Europejska była regularnie informowana już od 2010 roku o śledztwie prokuratury w sprawie domniemanej zmowy cenowej przy trzech przetargach na realizację projektów drogowych.

Działania organów ścigania przy wykrywaniu nieprawidłowości potwierdziły skuteczność polskiego systemu zarządzania i kontroli wdrażania środków unijnych.

Źródło: premier.gov.pl

Premier Tusk: Polska nie straci pieniędzy na drogi

01-02-13, piątek

- Nie ma ryzyka utraty środków europejskich – tak Donald Tusk skomentował sprawę wstrzymania przez Komisję Europejską części środków refundacyjnych na budowę dróg.

- Polska nie straciła i nie straci tych środków – powiedział premier. Podkreślił, że to właśnie strona polska poinformowała Komisję Europejską o wykryciu nieprawidłowość przy prowadzeniu niektórych inwestycji drogowych. Te sprawy były prowadzone najpierw przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie prokuraturę.

- Ryzyko utraty środków jest minimalne, ale naprawienie tej sytuacji będzie wymagało trochę czasu – ocenił Donald Tusk.

Zaznaczył, że właśnie po to inwestycje ze środków unijnych zostały prewencyjne objęte tarczą anty-korupcyjną. Jego zdaniem Polska jest oceniana w Europie jako państwo bardzo rzetelne, jeżeli chodzi o wydawanie środków unijnych.

- Nie doszukiwałbym się spisku – mówił premier o podejrzeniach, że decyzja Komisji Europejskiej jest związana z trwającymi negocjacjami nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Źródło: premier.gov.pl

Drogowy rekord: 706 km oddanych do ruchu w 2012!

31-12-12, poniedziałek

Nowe autostrady, ekspresówki, drogi krajowe i obwodnice. A dzięki temu szybsza i bezpieczniejsza podróż po naszym kraju. Mijający rok jest rekordowy pod względem liczby kilometrów nowych dróg.

Źródło: premier.gov.pl

Podwykonawcy drogowych robót budowalnych będą lepiej chronieni przed nieuczciwymi kontrahentami

30-05-12, środa

Rząd zaproponował rozwiązania, które będą zapobiegać negatywnym skutkom finansowym niezrealizowania przez generalnego wykonawcę (dużą firmę) płatności na rzecz podwykonawców (małych i średnich przedsiębiorców).

Chodzi o to, aby zabezpieczyć interesy podwykonawców w kontraktach na roboty budowlane realizowane w ramach zamówień publicznych udzielanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Szczegółowe regulacje dotyczące tej kwestii zawarto w przyjętym przez rząd projekcie ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z praktyki wynika, że nieregulowanie w terminie płatności na rzecz podwykonawców przyczynia się do opóźnień w realizacji umów zawartych przez GDDKiA, a tym samym powoduje opóźnienia w budowie dróg. Oznacza to, że nierealizowanie należnych płatności szkodzi nie tylko podwykonawcom, ale także całej gospodarce.

Źródło: premier.gov.pl

Joanna Mucha w “Faktach po Faktach”

17-08-11, środa

Wczoraj Joanna Mucha była gościem programu “Fakty po Faktach” na antenie TVN24.

Rozmowa, w której uczestniczył także Ryszard Kalisz i Tomasz Poręba, dotyczyła realizowanej przez Platformę Obywatelską akcji “Polska w budowie” i realizowanych na terenie kraju inwestycji.

Więcej: tvn24.pl

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

10-06-08, wtorek

Wczoraj odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie. Podczas posiedzenia przyjęto do realizacji wnioski doraźnego Zespołu ds. Transportu WKDS w Lublinie, w szczególności dotyczące poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej Lubelszczyzny.

Członkowie Prezydium poparli także wniosek o wsparcie działań zmierzających do pozyskania większych środków finansowych z budżetu państwa na rozbudowę i modernizację przejść granicznych na terenie województwa lubelskiego, co pozwoli na poprawę przepustowości tych przejść.

Źródło: uw.lublin.pl