Joanna Mucha

 

Infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

28-03-14, piątek

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych.

Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat. Wydawanie przez aptekarzy tańszych odpowiedników leków refundowanych umożliwia pacjentom dostosowanie – w całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób – farmakoterapii zleconej przez lekarza do ich możliwości finansowych.

Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00 farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki. Każdy pacjent ma prawo nabyć tańszy odpowiednik leku refundowanego – o ile lekarz nie umieścił na recepcie adnotacji o braku takiej możliwości. Każdy aptekarz ma obowiązek wydać na żądanie pacjenta tańszy odpowiednik leku refundowanego.

Źródło: www.mz.gov.pl

Krótsze kolejki do lekarzy i brak limitów w onkologii

24-03-14, poniedziałek

Pakiet onkologiczny

- Zniesione zostaną limity w leczeniu onkologicznym.
- Każdy pacjent będzie miał zagwarantowany termin usługi medycznej.
- Każdy pacjent będzie miał indywidualną ścieżkę leczenia i znajdzie się pod opieką konsylium lekarskiego.
- Każdy pacjent będzie otrzymywał specjalną kartę będącą przepustką i skierowaniem do wszystkich gabinetów specjalistycznych i oddziałów.
- Każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia, który będzie pomagał mu w walce z chorobą.
- Po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej pacjent będzie objęty programem stałej opieki.
- Czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii ma nie przekroczyć 9 tygodni.

Pakiet kolejkowy (dotyczy pozostałych specjalizacji)

- Lekarz rodzinny będzie mógł zlecać pacjentowi więcej badań.
- Wprowadzona zostanie porada receptowa i umożliwiony ma być odbiór recepty przez osobę upoważnioną.
- Specjaliści będą dodatkowo finansowani za pierwszą wizytę pacjenta.
- Premiowane będą zabiegi jednodniowe.
- Od 2016 r. pielęgniarki otrzymają możliwość zlecania niektórych badań oraz wypisania recept na wybrane leki.
- Utworzony ma być elektroniczny system  kolejek, aby pomóc pacjentowi znaleźć miejsce, gdzie dane świadczenie otrzyma najszybciej.
- NFZ będzie mógł zawierać bezterminowe umowy z lekarzami rodzinnymi i wydłużać umowy ze specjalistami do pięciu lat, a ze szpitalami do 10 lat.
- W każdym oddziale NFZ ma funkcjonować infolinia dla pacjentów z informacją, w której poradni i ile dni oczekuje się na świadczenie.

Planowanie propozycje nie zakładają podnoszenia składki zdrowotnej.

Źródło: premier.gov.pl

Polska w Budowie: podsumowanie 2013 roku

08-01-14, środa

Niemal codziennie oddawany do użytku jest nowy odcinek drogi, dworzec czy żłobek, a dzięki tym inwestycjom powstają setki tysięcy nowych miejsc pracy. Zobacz jak Polska zmieniła się dzięki inwestycjom w 2013 r.


Co doszło do mapy inwestycji w 2013 roku?
Zyskaliśmy nowych i zmodernizowanych:
- ponad 300 km autostrad i dróg ekspresowych,
- 1500  km torów i 130 wiaduktów,
- 12  dworców kolejowych,
- ponad 250 żłobków,
- 110 laboratoriów dla polskich studentów i naukowców,
- ponad 400 obiektów kulturalnych (np. muzeów),
- ponad 13 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego,
- 35 oczyszczalni ścieków,
- 22 komisariaty policji i
- 18 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

Rok Rodziny: zapowiedź stała się faktem. Podsumowanie działań rządu.

19-07-13, piątek

Urlop rodzicielski od czerwca, dofinansowanie in vitro od lipca, tańsze przedszkola od września – rząd spełnił kolejne zapowiedzi z tzw. II expose premiera Donalda Tuska. Ale to nie koniec działań na rzecz rodziny. W parlamencie trwają m.in. prace nad rządowym programem „Mieszkanie dla młodych”.

W październiku 2012 r. przy okazji tzw. II expose rząd zapowiedział realizację 5 kluczowych rozwiązań na rzecz rodzin, które odpowiadają 5 etapom życia młodych ludzi:

- Kupno pierwszego mieszkania: Program „Mieszkanie dla młodych”
- Ciąża: Dofinansowanie in vitro
- Narodziny dziecka: Roczne urlopy rodzicielskie
- Opieka nad dziećmi: Dofinansowanie budowy żłobków
- Pierwsze kroki dziecka w edukacji: Przedszkole za złotówkę

Jak przebiega realizacja zapowiedzi prorodzinnych z tzw. II expose?

Roczne urlopy rodzicielskie

Urlop rodzicielski to urlop płatny, w trakcie którego przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% lub 60%. Rodzice mogą dzielić pomiędzy siebie czas spędzony z dzieckiem. Informacje o tym z jakich części składa się urlop dla rodziców można znaleźć tutaj (kalendarz urlopu).

Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r.

Dofinansowanie in vitro

W lipcu ruszył rządowy „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. W ciągu 3 lat Program obejmie ok. 15 tys. par, a każda z nich będzie mogła skorzystać z dofinansowania 3 cykli leczniczych. Po raz pierwszy zabiegi te są finansowane z budżetu państwa.

Para, która chce skorzystać z Programu, powinna się zgłosić do jednego z ośrodków, które podpisały umowy z  Ministerstwem Zdrowia. Decyzja o kwalifikacji pary do Programu jest równoznaczna z dofinansowaniem leczenia.

Program funkcjonuje od 1 lipca 2013 r.

Więcej żłobków

Nowelizacja ustawy żłobkowej ułatwi samorządom tworzenie nowych placówek, przede wszystkim dzięki zmianie zasad ich dofinansowania. Do tej pory dotacje z budżetu państwa na żłobki wynosiły 50%, a będą wynosić do 80%. W 2013 r. resort pracy przeznacza na ten cel 90 mln zł.

Nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta 25 czerwca 2013 r. i weszła w życie 13 lipca 2013 roku.

Przedszkola za złotówkę

Już od września 2013 r. rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu będą płacić mniej. Minimum 5 godzin będzie nadal bezpłatnych, ale za każdą kolejną rodzice zapłacą maksymalnie 1 zł. Do tej pory opłaty za dodatkowe godziny były ustalane przez samorządy i sięgały nawet 3,98 zł. Na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej, a także ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej samorządy dostaną dotację z budżetu państwa.

Ustawa „przedszkolna” została podpisana przez prezydenta 26 czerwca 2013 r. Nowe zasady będą obowiązywać już od 1 września 2013 r.

Program „Mieszkanie dla młodych”

Pomoc państwa będzie polegała na dofinansowaniu wkładu własnego na zakup mieszkania. Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko będą mogły otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Program ma trwać 5 lat – do 2018 r.

Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd. Obecnie trwają nad nim prace w parlamencie. Planowana data wejścia w życie programu to styczeń 2014 r.

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodziny na: www.rodzina.gov.pl

Rok Rodziny: regulacje in vitro gotowe, ustawa przedszkolna w piątek

23-04-13, wtorek

- Gotowe są regulacje dotyczące rządowego programu dotyczącego procedur in vitro, który ma ruszyć w lipcu – poinformował premier Donald Tusk. W piątek poznamy też nowy projekt ustawy o dofinansowaniu przedszkoli.

Gotowe regulacje w sprawie rządowego programu in vitro to zdaniem premiera „najlepsza odpowiedź na emocje, sensacje i wypowiedzi niektórych w sprawie in vitro w Polsce”.

Mówiąc o regulacjach dotyczących przedszkoli, premier zaznaczył, że możliwe w najbliższych dniach zostaną zakończone prace nad ustawą. – Moją intencją było i jest aby rodzice nie płacili zbyt dużo za przedszkola – powiedział premier Tusk o projekcie ustawy przedszkolnej. Podkreślił, że nowy projekt będzie ambitniejszy i rozstrzygający definitywnie taniego i powszechnego dostępu do przedszkola.

Premier wyjaśnił, że projekt wprowadzający tylko 6. i 7. godzinę za złotówkę nie został przez niego zaakceptowany ze względu na obawy nieprzełożenia się realnego spadku opłat na rodziców. Dodał, że zwrócił się do minister Krystyny Szumilas i wicepremiera Jacka Rostowskiego, żeby zastanowili się nad propozycją, która pogodzi trzy kwestie:

- wprowadzenie zarówno 6, 7, jak i 8 oraz 9 godziny za złotówka,
- wprowadzenie regulacji od 2013,
- pogodzenie tych elementów z upowszechnieniem dostępu do przedszkoli również od 2013.

Źródło: premier.gov.pl

Rok 2013 pod hasłem rodziny i pracy

03-01-13, czwartek

Roczny urlop macierzyński, dodatkowe fundusze na budowę żłobków i przedszkola, refundacja zabiegów in vitro oraz 400 tys. nowych miejsc pracy – to priorytety rządu na ten rok.

Rodzina

- Rok 2013 w Polsce powinien być rokiem rodziny – powiedział premier. Ocenił, że ten rok może być w kilku sprawach przełomowy dla rodzin.

Kluczowe projekt, które wchodzą w życie w tym roku obejmują:

 • - dodatkowe 50 mln na budowę żłobków z budżetu państwa (od 1 stycznia)
 • - becikowe tylko dla najbiedniejszych rodzin (od 1 stycznia)
 • - wyższą ulga podatkowa na trzecie, czwarte i kolejne dziecko (od 1 stycznia)
 • - wprowadzenie refundacji zabiegów in vitro (od 1 lipca)
 • - roczny urlop macierzyński (od 1 września)
 • - tańsze przedszkola dzięki 320 mln dotacji z budżetu (od 1 września)
 • - opłacanie składek z budżetu za urlop wychowawczy (dla osób samozatrudnionych, bezrobotnych i studentek) (od 1 września)
 • - zmianę finansowania budowy żłobków do 80 proc. z budżetu państwa (w I połowie 2013)
 • - finalizację prac nad programem Mieszkanie dla Młodych (w II połowie 2013)

.

Praca

- Zależy nam, aby w drugiej połowie roku 2013 tendencja wzrostowa bezrobocia została zatrzymana i żebyśmy mogli pod koniec roku 2013 odnotować spadek w porównaniu do pierwszej połowy roku 2013 – mówił szef rządu. Premier wymienił narzędzia, które będą prowadziły do osiągnięcia tego celu.

Donald Tusk poinformował, że późną wiosną zakończą się procedury związane z rejestracją spółki Inwestycje Polskie. Dodał, że pierwsze projekty inwestycyjne mogą rozpocząć się jeszcze w 2013 r.

Pozytywnie na rynek pracy wpłyną również inne elementy, które obejmują:

 • - uzyskanie 300 mld zł z funduszy unijnych (na szczycie Rady Europejskiej w lutym)
 • - inwestycje infrastrukturalne: 18,5 mld zł na drogi i 10,5 mld zł na kolej
 • - start programu standaryzacji i modernizacji komend policji
 • - 7,8 mld zł na zakup sprzętu dla polskiej armii
 • - kontynuację budowy 4 bloków energetycznych i 3,2 mld zł inwestycji w sieć gazową i magazyny gazu.

.

Wśród innych zmian są:

 • - wprowadzenie VATu kasowego
 • - VAT pod zastaw kredytu
 • - projekt tzw. II ustawy antykryzysowej obejmującej m.in. wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy
 • - linia kredytowa BGK dla małych i średnich przedsiębiorców, która może uruchomić w gospodarce 60 mld zł.

.
Źródło: premier.gov.pl

Prorodzinny pakiet dla mamy, taty i dziecka

08-11-12, czwartek

Większe dotacje dla gmin na założenie żłobka lub klubu dziecięcego, elastyczne zasady dzielenia urlopu wychowawczego, opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci oraz wydłużenie urlopów macierzyńskich – to najważniejsze propozycje przyjętego przez rząd tzw. pakietu prorodzinnego.

Tworzą go projekty nowelizacji trzech ustaw: tzw. żłobkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu pracy. Ostatni projekt ustawy, dotyczący wydłużenia urlopów macierzyńskich, zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Więcej żłobków

Nowe rozwiązania zakładają, że podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa dotację na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. kosztów realizacji zadania. Rozwiązania te mają zachęcić do zakładania żłobków i klubów dziecięcych. Rodzicom łatwiej będzie znaleźć miejsca opieki dla swoich pociech i dzięki temu będą mogli szybciej wrócić do pracy. Oprócz gminy, dziennego opiekuna będą mogły zatrudniać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Gmina będzie mogła także udzielić dotacji do pobytu dziecka u dziennego opiekuna.

W nowych przepisach przewidziano także możliwość organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi (administracyjnej, finansowej i organizacyjnej) z przedszkolami i innymi instytucjami oświatowymi (np. szkołami). Powinno to obniżyć koszty funkcjonowania placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi.

Państwo sfinansuje składki

Kolejna prorodzinna zmiana to rozszerzony krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które w okresie opiekowania się dzieckiem zrezygnują z działalności zarobkowej – np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób wychowujących dzieci, ponieważ okres opieki nie wpłynie na pomniejszenie ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Roczny urlop rodzicielski

Rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które mają umożliwić wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z obietnicą złożoną przez premiera w październikowym wystąpieniu sejmowym – urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. W przypadku korzystania z urlopu półrocznego, urlop będzie płatny w 100 proc., natomiast jeśli rodzic lub opiekun zdecyduje się na roczny urlop, będzie mu przysługiwać 80 proc. pensji.

W działania prorodzinne rządu wpisują się również inne programy. Są one skierowane do Polaków, którzy podejmują decyzję o usamodzielnieniu się i założeniu własnej rodziny. Pierwszą z nich jest wyprowadzka z domu „na swoje”, drugi krok to narodziny dzieci. Następne etapy życia rodzinnego to: urlop macierzyński, posłanie dziecka do żłobka i przedszkola.

Rząd przygotował pakiet rozwiązań wspierających Polaków na każdym z etapów:

Wyprowadzka z domu – program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany do rodzin i singli do 35 roku życia.

Narodziny dziecka – refundacja in vitro w przypadku problemów pary z zajściem w ciążę. 3-letni program ruszy w lipcu 2013 r. i obejmie 15–20 tys. par. Z publicznych pieniędzy zostanie sfinansowane ok. 70-80 proc. kosztów procedury.

Opieka po urodzeniu - roczny płatny urlop rodzicielski, z którego części może skorzystać drugi rodzic dziecka.

Powrót rodziców do pracy - dofinansowanie przez państwo budowy i utrzymania żłobków.

Pierwsze kroki dziecka w edukacji - dotacja rządowa obniżająca opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5. godziny.

Źródło: premier.gov.pl

Polityka prorodzinna rządu [Infografika]

08-11-12, czwartek

Wydłużenie urlopów macierzyńskich z 6 do 12 miesięcy, przy czym za ten dłuższy urlop wypłacane będzie 80 procent wynagrodzenia, rozwiązanie kwestii urlopów macierzyńskich osób prowadzących własną działalność, dopłaty w wysokości 80 procent do gminnych żłobków – takie modyfikacje zostały dzisiaj przyjęte na specjalnym posiedzeniu rządu.

„Wspomniałem na początku, ze mam poczucie nadzwyczajnej wagi tego spotkania”, powiedział premier Donald Tusk relacjonując decyzje, które zapadły na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Wszystkie one dotyczą rodziny, a ściślej mówiąc polityki prorodzinnej państwa. I zdaniem szefa rządu należą do najważniejszych w pięcioletniej kadencji rządu PO-PSL.

Opieka nad dziećmi do lat 3

„Dzisiaj znowelizowaliśmy ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. To projekt dotyczący wsparcia gmin wtedy, gdy zakładają żłobki”, wyjaśniał premier . A oto za jakimi rozwiązaniami opowiada się rządowy projekt ustawy.

Wkład własny zmniejszy się do 20 procent . Resztę będzie dopłacać państwo. Dzisiaj gmina pokrywa połowę wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola na jej terenie. Dodatkowo o dotacje będą mogły ubiegać się nie tylko gminy, ale także osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zmiany obejmą także sposób wykorzystania urlopu wychowawczego. Co najmniej 1 z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie mógł być wykorzystany tylko przez drugiego rodzica – w polskich warunkach zazwyczaj ojca. Podobne rozwiązania stosowane są w UE. „Odpowiedzialność za dzieci musi być odpowiedzialnością rodzicielską, a nie tylko macierzyńską. I dlatego wprowadzamy te przepisy europejskie”, wyjaśniał Donald Tusk.

Rządowy projekt proponuje wydłużenie z 3 do 4 miesięcy urlopu wychowawczego wykorzystywanego jednocześnie przez obydwoje rodziców lub opiekunów dziecka.Rada Ministrów opowiedziała się za opłacaniem przez państwo składki ZUS-owskiej rodzica, który w związku z narodzinami dziecka rezygnuje np. z prowadzenia firmy. „Dotyczy to także osób, które pracowały na umowy zlecenie, a także w pełnym wymiarze. 75 procent od najmniejszego wynagrodzenia odprowadzać będziemy za osoby w ogóle nieubezpieczone. Najczęściej dotyczy to młodych matek, na ogół licealistek lub studentek, które będąc na urlopie wychowawczym traciły okres składkowy”, mówił Donald Tusk.

Te zmiany objęłyby także osoby ubezpieczone w KRUS.

Jednak najważniejszy projekt ustawy dotyczy wydłużenia od 1 września 2013 roku urlopu macierzyńskiego z 6 miesięcy do 12 miesięcy.

Według tego projektu rodzice będą mogli zdecydować, czy chcą być z dzieckiem w domu 6 miesięcy (obecnie tyle wynosi urlop macierzyński) , czy rok. Po 14 tygodniach przysługujących wyłącznie kobietom (to urlop na dojście do siebie po porodzie i niezbędną opiekę nad noworodkiem) matki będą mogły podzielić się urlopem z ojcami albo przekazać im go w całości.

Ci, którzy wybiorą urlop 6-miesięczny, otrzymają 100 procent dotychczasowego wynagrodzenia za każdy miesiąc urlopu. Natomiast ci, którzy zdecydują się na roczny urlop, otrzymają  80 procent wynagrodzenia. Będzie można też wybrać urlop trwający 7,8,9,10 lub 11 miesięcy.

Nowe przepisy weszłyby w życie od połowy przyszłego roku.

Pozostałe działania prorodzinne, jaki przygotowuje rząd

Mieszkania dla młodych i singli do 35 roku życia. Każdy będzie mógł liczyć na 10 procent dopłaty do kredytu mieszkaniowego, a jeśli rodzina ma dziecko lub dzieci to dostanie dodatkowo dopłatę w wysokości 5 procent wartości kredytu. Jeśli w tym mieszkaniu w ciągu 5 lat urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, to rodzina otrzyma dalsze 5 procent dopłaty do kredytu.

„Zakładamy, że program wejdzie w życie od połowy 2013 roku, a najpóźniej na początku 2014 roku”, mówił Donald Tusk.

Program refundacji in vitro obejmie od 15 tys. do 20 tys. par. Od 70 do 80 procent procedury będzie finansowane przez państwo.

Tańsze przedszkola. W 2013 roku opłata za 6 i 7 godzinę przedszkola wyniesie nie więcej niż 1 złoty za godzinę.

“Zakładamy, że dzięki wszystkim działaniom już w 2015 roku 90 procent dzieci znajdzie miejsce w przedszkolu. A w 2016 roku 100 procent dzieci będzie objętych edukacją przedszkolną”, podsumował premier.

Jak zaznaczył szef rządu, chodzi o to, aby wszystkie te projekty układały się w ważną dla rodziny i określoną czasem całość. Młodzi najpierw starają się o mieszkanie, potem mają dziecko, przychodzi czas opieki nad nim i posłania do przedszkola. To logiczny ciąg, który musi ze sobą współgrać, bo tylko wtedy ma to sens.

Źródło: platforma.org

Zmiany w ochronie zdrowia

22-10-12, poniedziałek

Likwidacja centrali NFZ, wprowadzenie elektronicznej karty pacjenta, to niektóre założenia reorganizacji systemu świadczeń zdrowotnych. Szczegóły projektu przedstawił w poniedziałek minister Bartosz Arłukowicz.

PREZENTACJA MINISTRA ZDROWIA DO POBRANIA>>>

Bartosz Arłukowicz na konferencji prasowej stwierdził, iż ostatnio ministerstwo było skupione na problemie refundacji leków. – Staraliśmy się podejmować przez ostatni rok decyzje w resorcie w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny- powiedział.

Zostało stworzonych sześć list refundacyjnych, między innymi dotyczących leków poza wskazaniami rejestracyjnymi (1100 leków). – W maju pojawiły się długo oczekiwane leki dla chorych leczonych na osteoporozę – dodał minister.

Szef resortu przedstawił plan ministerstwa zdrowia, który ma na celu w pięciu krokach zreorganizować system świadczeń zdrowotnych:

1. Decentralizacja NFZ – likwidacja centrali Funduszu
2. Wzmocnienie niezależności i kompetencji oddziałów regionalnych
3. Wprowadzenie poza NFZ wyceny i oceny procedur medycznych – likwidacja Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
4. Wprowadzenie elektronicznej karty pacjenta – od 1 stycznia 2014 roku
5. Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń

Minister zdrowia stwierdził, iż „prywatna i publiczna służba jest potrzebna, tylko muszą być opisane jasne zasady ich działania” .

- Podjęliśmy decyzję o zbudowaniu struktury szpitali strategicznych ministerstwa zdrowia, które będą gwarantowały pacjentom stały i bezpieczny dostęp do najbardziej skomplikowanych procedur medycznych – powiedział. Dodał, że w ramach tej struktury powstanie też sieć leczenia raka w Polsce.

Minister zapowiedział, że 29 października odbędzie się w resorcie zdrowia konferencja prasowa ekspertów, którzy wyjaśnią szczegóły projektu.

Źródło: premier.gov.pl

Czaderki po raz kolejny u minister Muchy

01-10-12, poniedziałek

25 września br. w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej odbył się Festiwal Aktywności Ruchowych dla Seniorów. Jego organizatorem było  Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Inicjatywa miała na celu promocję aktywności ruchowej wśród osób po 50 roku życia. Dla Uczestników przygotowano szereg atrakcji: instruktaż prawidłowego wykonywania ćwiczeń stabilizujących kręgosłup, porady żywieniowe, zdrowa i zbilansowana dieta dla seniorów. Seniorzy mogli również sprawdzić gęstość kości oraz ciśnienie krwi, analizę składu ciała pokazującą procentową zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej oraz wody w organizmie. W wydarzeniu uczestniczyły Czaderki 50+ z Lublina.

Źródło: lubelski.platforma.org