Joanna Mucha

 

Nowe żłobki dla najmłodszych

30-01-14, czwartek

W ciągu 3 lat w Polsce przybyło 1000 nowych żłobków i miejsc opieki. Mamy już 55 tys. miejsc opieki dla dzieci.

Więcej miejsc opieki
W całej Polsce mamy już 1320 placówek dla maluchów. Tylko w ciągu ostatniego półrocza powstało 200 dodatkowych placówek. W porównaniu do 2011 roku ich liczba zwiększyła się o 140 proc. Mamy już 55 tys. miejsc opieki dla dzieci. To o 23 tys. więcej niż jeszcze dwa lata temu. O ile na początku 2011 roku funkcjonowało 511 placówek, to na koniec 2012 roku ich liczba wzrosła do 926, czyli aż o 81 proc. W ciągu ostatniego roku powstało dodatkowych 400.

Przyjazne prawo
Zmiany były możliwe dzięki przyjęciu w 2011 r. ustawy żłobkowej. Pojawiły się nowe formy opieki nad najmłodszymi dziećmi: kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, którzy zajmują się kilkorgiem dzieci u siebie w domu na koszt samorządów. Ustawa ułatwiła też legalne zatrudnianie niań. Wystarczy zgłosić ją do ZUS, a państwo opłaci za nią składki na ubezpieczenie społeczne.

Kolejne ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu miejsc opieki dla najmłodszych dzieci wprowadziliśmy w lipcu 2013 roku. Zmieniliśmy sposób finansowania żłobków. Do tej pory budżet państwa pokrywał połowę kosztów utworzenia placówki. Obecnie wystarczy, że samorząd wyłoży 20 proc. środków, pozostałe 80 proc. dołoży rząd.

O dofinansowanie od państwa mogą starać się już nie tylko samorządy, ale też przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Miliony na żłobki
W sumie na rozwój żłobków przeznaczyliśmy w latach 2011 – 2013 aż 500 mln złotych (środki z budżetu państwa oraz środki UE).

Dużą popularnością cieszy się rządowy program „Maluch”. Na jego realizację przekazaliśmy od 2011 do 2013 roku ok. 220 mln zł.

Polityka prorodzinna
Nowe żłobki to efekt działań rządu skierowanych do rodzin. W 2013 roku ramach Roku Rodziny wprowadziliśmy pakiet, w skład którego weszły:
- wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich,
- uruchomienie rządowego programu dofinansowania in vitro,
- obniżenie opłat do max 1 zł za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
- zwiększenie do 80% dofinansowania przez państwo budowy żłobków w ramach rządowego programu “Maluch”,
- nowy program “Mieszkanie dla Młodych”, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Więcej o polityce prorodzinnej rządu na www.rodzina.gov.pl

Źródło: premier.gov.pl

Polska w Budowie: podsumowanie 2013 roku

08-01-14, środa

Niemal codziennie oddawany do użytku jest nowy odcinek drogi, dworzec czy żłobek, a dzięki tym inwestycjom powstają setki tysięcy nowych miejsc pracy. Zobacz jak Polska zmieniła się dzięki inwestycjom w 2013 r.


Co doszło do mapy inwestycji w 2013 roku?
Zyskaliśmy nowych i zmodernizowanych:
- ponad 300 km autostrad i dróg ekspresowych,
- 1500  km torów i 130 wiaduktów,
- 12  dworców kolejowych,
- ponad 250 żłobków,
- 110 laboratoriów dla polskich studentów i naukowców,
- ponad 400 obiektów kulturalnych (np. muzeów),
- ponad 13 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego,
- 35 oczyszczalni ścieków,
- 22 komisariaty policji i
- 18 lądowisk dla helikopterów przy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Źródło: www.premier.gov.pl

300 dni po II expose: co zrobiliśmy w tym czasie?

08-08-13, czwartek

Pomyślne negocjacje budżetowe w Brukseli, gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, urlopy macierzyńskie, tańsze przedszkola, elastyczny czas pracy – to tylko niektóre ze zrealizowanych obietnic zawartych w II expose. Zobacz na jakim etapie prac są poszczególne sprawy.

Rok Rodziny: ruszył konkurs na dofinansowanie nowych miejsc w żłobkach

22-07-13, poniedziałek

W ramach II edycji programu „Maluch 2013” rząd dofinansuje nowe miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dzięki dofinansowaniu za pobyt dziecka w placówce rodzice będą płacić mniej. Resort pracy przeznaczył na ten cel 20 mln zł.

Trwa Rok Rodziny. Jednym z priorytetów rządu jest stworzenie nowych miejsc w żłobkach. Dzięki tegorocznej nowelizacji tzw. „ustawy żłobkowej” rozszerzyła się grupa podmiotów, które mogą się ubiegać o dotacje z budżetu państwa na tworzenie i utrzymywanie instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kto może ubiegać się o dotacje w ramach II edycji Programu „Maluch”?
- osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna.

Z dotacji nie mogą skorzystać samorządy i instytucje, które otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu.

Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie „Maluch“.

Źródło: premier.gov.pl

Rok Rodziny: zapowiedź stała się faktem. Podsumowanie działań rządu.

19-07-13, piątek

Urlop rodzicielski od czerwca, dofinansowanie in vitro od lipca, tańsze przedszkola od września – rząd spełnił kolejne zapowiedzi z tzw. II expose premiera Donalda Tuska. Ale to nie koniec działań na rzecz rodziny. W parlamencie trwają m.in. prace nad rządowym programem „Mieszkanie dla młodych”.

W październiku 2012 r. przy okazji tzw. II expose rząd zapowiedział realizację 5 kluczowych rozwiązań na rzecz rodzin, które odpowiadają 5 etapom życia młodych ludzi:

- Kupno pierwszego mieszkania: Program „Mieszkanie dla młodych”
- Ciąża: Dofinansowanie in vitro
- Narodziny dziecka: Roczne urlopy rodzicielskie
- Opieka nad dziećmi: Dofinansowanie budowy żłobków
- Pierwsze kroki dziecka w edukacji: Przedszkole za złotówkę

Jak przebiega realizacja zapowiedzi prorodzinnych z tzw. II expose?

Roczne urlopy rodzicielskie

Urlop rodzicielski to urlop płatny, w trakcie którego przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% lub 60%. Rodzice mogą dzielić pomiędzy siebie czas spędzony z dzieckiem. Informacje o tym z jakich części składa się urlop dla rodziców można znaleźć tutaj (kalendarz urlopu).

Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r.

Dofinansowanie in vitro

W lipcu ruszył rządowy „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. W ciągu 3 lat Program obejmie ok. 15 tys. par, a każda z nich będzie mogła skorzystać z dofinansowania 3 cykli leczniczych. Po raz pierwszy zabiegi te są finansowane z budżetu państwa.

Para, która chce skorzystać z Programu, powinna się zgłosić do jednego z ośrodków, które podpisały umowy z  Ministerstwem Zdrowia. Decyzja o kwalifikacji pary do Programu jest równoznaczna z dofinansowaniem leczenia.

Program funkcjonuje od 1 lipca 2013 r.

Więcej żłobków

Nowelizacja ustawy żłobkowej ułatwi samorządom tworzenie nowych placówek, przede wszystkim dzięki zmianie zasad ich dofinansowania. Do tej pory dotacje z budżetu państwa na żłobki wynosiły 50%, a będą wynosić do 80%. W 2013 r. resort pracy przeznacza na ten cel 90 mln zł.

Nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta 25 czerwca 2013 r. i weszła w życie 13 lipca 2013 roku.

Przedszkola za złotówkę

Już od września 2013 r. rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu będą płacić mniej. Minimum 5 godzin będzie nadal bezpłatnych, ale za każdą kolejną rodzice zapłacą maksymalnie 1 zł. Do tej pory opłaty za dodatkowe godziny były ustalane przez samorządy i sięgały nawet 3,98 zł. Na dodatkowe godziny opieki przedszkolnej, a także ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej samorządy dostaną dotację z budżetu państwa.

Ustawa „przedszkolna” została podpisana przez prezydenta 26 czerwca 2013 r. Nowe zasady będą obowiązywać już od 1 września 2013 r.

Program „Mieszkanie dla młodych”

Pomoc państwa będzie polegała na dofinansowaniu wkładu własnego na zakup mieszkania. Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko będą mogły otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Program ma trwać 5 lat – do 2018 r.

Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd. Obecnie trwają nad nim prace w parlamencie. Planowana data wejścia w życie programu to styczeń 2014 r.

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodziny na: www.rodzina.gov.pl

Rząd dla najmłodszych

26-06-13, środa

Dobra wiadomość dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – dziś (26.06) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał, przygotowaną przez ministra edukacji narodowej, tzw. ustawę przedszkolną. Już od września 2013 roku za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice będą płacić mniej. Po raz pierwszy samorządy otrzymają środki z budżetu państwa na upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Celem zmian wprowadzonych w tzw. ustawie przedszkolnej jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ustawa ogranicza wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Proces ten zostanie zakończony 1 września 2017 r.

Cel nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie osiągnięty dzięki:

- dotacji z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały od września 2013 roku, co pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 bezpłatnych godzin) oraz na stopniowe zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, tak aby w 2017 roku zapewnić je wszystkim chętnym.

- przekazaniu gminom po raz pierwszy dotacji przedszkolnej już we wrześniu 2013 roku na okres wrzesień-grudzień 2013 r. W bieżącym roku samorządy otrzymają łącznie 504 miliony zł. Oznacza to, że dotacja na ten okres wyniesie 414 złotych w przeliczeniu na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Środki z dotacji będą przeznaczone przede wszystkim na obniżenie opłat dla rodziców w całym ostatnim kwartale 2013 r. W roku 2014 dotacja przedszkolna wyniesie już ok. 1,6 miliarda złotych, co w przeliczeniu na każde dziecko oznacza 1242 złote. W kolejnych latach będzie ona wzrastać o wskaźnik inflacji.

- obniżeniu do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku.

- wprowadzeniu – od września 2015 roku – prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4-letniego. W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, rodzice skorzystają z tego, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsce takie zostanie zorganizowane w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np. niskie opłaty dla rodziców – maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę, takie same zasady rekrutacji, itd.). Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.

Warto podkreślić, że ustawa została przyjęta przez parlament niemal jednogłośnie.

Źródło: www.men.gov.pl

Więcej pieniędzy na przedszkola

30-04-13, wtorek

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych 130 mln euro na przedszkola oraz aktywizację zawodową osób młodych i starszych. Rada Ministrów dokonała też aktualizacji Programu Konwergencji

Dodatkowe środki na przedszkola i aktywizację zawodową będą pochodzić z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak poinformowała minister Elżbieta Bieńkowska, dodatkowe środki zostaną rozdzielone w następujący sposób:

- 50 mln euro zostanie przeznaczone na przedszkola, tzn. na zakładanie nowych placówek, tworzenie przedszkoli w szkołach, wyposażenie oddziałów przedszkolnych;

- 50 mln euro zasili programy aktywizacji zawodowej (chodzi tu głownie o samozatrudnienie) osób do 30 i po 50 roku życia;

- 18 mln euro rząd przeznaczy na wspieranie młodych osób niepełnosprawnych;

- 7 mln euro pójdzie na wsparcie osób tracących pracę z przyczyn zakładu pracy.

Minister Bieńkowska zaznaczyła, że te wszystkie pieniądze otrzymają samorządy województw, bo to one rozdysponowują fundusze w ramach PO KL, ale oczywiście końcowym beneficjentem będą gminy oraz ich mieszkańcy.

Jak podkreślił premier Donald Tusk, te pieniądze to dodatkowe kwoty, które rząd przeznacza na doposażenie „szeroko pojętego programu przedszkolnego”. Są one uzupełnieniem do środków, o których rząd mówił już wcześniej (500 mln zł na upowszechnianie i poprawę opieki przedszkolnej w 2013 r.). – „Rzecz jasna na tym nie poprzestaniemy, aczkolwiek jest to bardzo dobry przykład na to, jak można sensownie wydawać środki z Programu Kapitał Ludzki” – podkreślił szef rządu.

Źródło: platforma.org

Rok Rodziny: regulacje in vitro gotowe, ustawa przedszkolna w piątek

23-04-13, wtorek

- Gotowe są regulacje dotyczące rządowego programu dotyczącego procedur in vitro, który ma ruszyć w lipcu – poinformował premier Donald Tusk. W piątek poznamy też nowy projekt ustawy o dofinansowaniu przedszkoli.

Gotowe regulacje w sprawie rządowego programu in vitro to zdaniem premiera „najlepsza odpowiedź na emocje, sensacje i wypowiedzi niektórych w sprawie in vitro w Polsce”.

Mówiąc o regulacjach dotyczących przedszkoli, premier zaznaczył, że możliwe w najbliższych dniach zostaną zakończone prace nad ustawą. – Moją intencją było i jest aby rodzice nie płacili zbyt dużo za przedszkola – powiedział premier Tusk o projekcie ustawy przedszkolnej. Podkreślił, że nowy projekt będzie ambitniejszy i rozstrzygający definitywnie taniego i powszechnego dostępu do przedszkola.

Premier wyjaśnił, że projekt wprowadzający tylko 6. i 7. godzinę za złotówkę nie został przez niego zaakceptowany ze względu na obawy nieprzełożenia się realnego spadku opłat na rodziców. Dodał, że zwrócił się do minister Krystyny Szumilas i wicepremiera Jacka Rostowskiego, żeby zastanowili się nad propozycją, która pogodzi trzy kwestie:

- wprowadzenie zarówno 6, 7, jak i 8 oraz 9 godziny za złotówka,
- wprowadzenie regulacji od 2013,
- pogodzenie tych elementów z upowszechnieniem dostępu do przedszkoli również od 2013.

Źródło: premier.gov.pl

Rok 2013 pod hasłem rodziny i pracy

03-01-13, czwartek

Roczny urlop macierzyński, dodatkowe fundusze na budowę żłobków i przedszkola, refundacja zabiegów in vitro oraz 400 tys. nowych miejsc pracy – to priorytety rządu na ten rok.

Rodzina

- Rok 2013 w Polsce powinien być rokiem rodziny – powiedział premier. Ocenił, że ten rok może być w kilku sprawach przełomowy dla rodzin.

Kluczowe projekt, które wchodzą w życie w tym roku obejmują:

 • - dodatkowe 50 mln na budowę żłobków z budżetu państwa (od 1 stycznia)
 • - becikowe tylko dla najbiedniejszych rodzin (od 1 stycznia)
 • - wyższą ulga podatkowa na trzecie, czwarte i kolejne dziecko (od 1 stycznia)
 • - wprowadzenie refundacji zabiegów in vitro (od 1 lipca)
 • - roczny urlop macierzyński (od 1 września)
 • - tańsze przedszkola dzięki 320 mln dotacji z budżetu (od 1 września)
 • - opłacanie składek z budżetu za urlop wychowawczy (dla osób samozatrudnionych, bezrobotnych i studentek) (od 1 września)
 • - zmianę finansowania budowy żłobków do 80 proc. z budżetu państwa (w I połowie 2013)
 • - finalizację prac nad programem Mieszkanie dla Młodych (w II połowie 2013)

.

Praca

- Zależy nam, aby w drugiej połowie roku 2013 tendencja wzrostowa bezrobocia została zatrzymana i żebyśmy mogli pod koniec roku 2013 odnotować spadek w porównaniu do pierwszej połowy roku 2013 – mówił szef rządu. Premier wymienił narzędzia, które będą prowadziły do osiągnięcia tego celu.

Donald Tusk poinformował, że późną wiosną zakończą się procedury związane z rejestracją spółki Inwestycje Polskie. Dodał, że pierwsze projekty inwestycyjne mogą rozpocząć się jeszcze w 2013 r.

Pozytywnie na rynek pracy wpłyną również inne elementy, które obejmują:

 • - uzyskanie 300 mld zł z funduszy unijnych (na szczycie Rady Europejskiej w lutym)
 • - inwestycje infrastrukturalne: 18,5 mld zł na drogi i 10,5 mld zł na kolej
 • - start programu standaryzacji i modernizacji komend policji
 • - 7,8 mld zł na zakup sprzętu dla polskiej armii
 • - kontynuację budowy 4 bloków energetycznych i 3,2 mld zł inwestycji w sieć gazową i magazyny gazu.

.

Wśród innych zmian są:

 • - wprowadzenie VATu kasowego
 • - VAT pod zastaw kredytu
 • - projekt tzw. II ustawy antykryzysowej obejmującej m.in. wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy
 • - linia kredytowa BGK dla małych i średnich przedsiębiorców, która może uruchomić w gospodarce 60 mld zł.

.
Źródło: premier.gov.pl

Prorodzinny pakiet dla mamy, taty i dziecka

08-11-12, czwartek

Większe dotacje dla gmin na założenie żłobka lub klubu dziecięcego, elastyczne zasady dzielenia urlopu wychowawczego, opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci oraz wydłużenie urlopów macierzyńskich – to najważniejsze propozycje przyjętego przez rząd tzw. pakietu prorodzinnego.

Tworzą go projekty nowelizacji trzech ustaw: tzw. żłobkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu pracy. Ostatni projekt ustawy, dotyczący wydłużenia urlopów macierzyńskich, zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Więcej żłobków

Nowe rozwiązania zakładają, że podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa dotację na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. kosztów realizacji zadania. Rozwiązania te mają zachęcić do zakładania żłobków i klubów dziecięcych. Rodzicom łatwiej będzie znaleźć miejsca opieki dla swoich pociech i dzięki temu będą mogli szybciej wrócić do pracy. Oprócz gminy, dziennego opiekuna będą mogły zatrudniać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Gmina będzie mogła także udzielić dotacji do pobytu dziecka u dziennego opiekuna.

W nowych przepisach przewidziano także możliwość organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi (administracyjnej, finansowej i organizacyjnej) z przedszkolami i innymi instytucjami oświatowymi (np. szkołami). Powinno to obniżyć koszty funkcjonowania placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi.

Państwo sfinansuje składki

Kolejna prorodzinna zmiana to rozszerzony krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które w okresie opiekowania się dzieckiem zrezygnują z działalności zarobkowej – np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób wychowujących dzieci, ponieważ okres opieki nie wpłynie na pomniejszenie ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

Roczny urlop rodzicielski

Rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które mają umożliwić wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z obietnicą złożoną przez premiera w październikowym wystąpieniu sejmowym – urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. W przypadku korzystania z urlopu półrocznego, urlop będzie płatny w 100 proc., natomiast jeśli rodzic lub opiekun zdecyduje się na roczny urlop, będzie mu przysługiwać 80 proc. pensji.

W działania prorodzinne rządu wpisują się również inne programy. Są one skierowane do Polaków, którzy podejmują decyzję o usamodzielnieniu się i założeniu własnej rodziny. Pierwszą z nich jest wyprowadzka z domu „na swoje”, drugi krok to narodziny dzieci. Następne etapy życia rodzinnego to: urlop macierzyński, posłanie dziecka do żłobka i przedszkola.

Rząd przygotował pakiet rozwiązań wspierających Polaków na każdym z etapów:

Wyprowadzka z domu – program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany do rodzin i singli do 35 roku życia.

Narodziny dziecka – refundacja in vitro w przypadku problemów pary z zajściem w ciążę. 3-letni program ruszy w lipcu 2013 r. i obejmie 15–20 tys. par. Z publicznych pieniędzy zostanie sfinansowane ok. 70-80 proc. kosztów procedury.

Opieka po urodzeniu - roczny płatny urlop rodzicielski, z którego części może skorzystać drugi rodzic dziecka.

Powrót rodziców do pracy - dofinansowanie przez państwo budowy i utrzymania żłobków.

Pierwsze kroki dziecka w edukacji - dotacja rządowa obniżająca opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5. godziny.

Źródło: premier.gov.pl